Polttoöljyt sisältävät samoja korkealuokkaisia dieselöljyjakeita kuin liikennepolttonesteissä. Verotuksellisista syistä kevyt polttoöljy värjätään ja se sisältää Euromarker-merkitsemisaineen. Suomen markkinoilla oleva kevytpolttoöljy tunnistetaan punaisesta väristä. Polttoöljyä ei saa käyttää tie- eikä veneliikennepolttoaineena.

Kevyet polttoöljyt

Toimittamamme rikitön polttoöljy soveltuu sekä kone- että lämmitysöljykäyttöön. Tuote vastaa hyvin uuden teknologian työkonemoottoreiden nopeasti kehittyneisiin polttoainevaatimuksiin. Lämmityskäytössä kevyt polttoöljy palaa puhtaasti ja tasaisesti.

Kevyt polttoöljy on saatavilla kesä- ja talvilaatuisena. Same- ja suodatettavuuspisteet ovat samat kuin kesä- ja talvilaatuisella dieselillä.

Biopolttoöljy

Biollisen polttoöljyn tuotespesifikaatio on sama kuin biottoman kevytpolttoöljyn. Asiakkaan ostaessa biollista tuotetta NEOT sitoutuu täyttämään ostettujen biollisten litrojen edestä 5 tilavuusprosenttia ylimääräistä biovelvoitetta jakelemissaan liikennepolttonesteissä ja kevyissä polttoöljyissä.

Raskaat polttoöljyt

Raskas polttoöljy soveltuu teollisuuden ja lämpölaitosten tarpeisiin. Tarjolla on useampia viskositeettivaihtoehtoja, joista kaikki laadut ovat vähärikkisiä ja soveltuvat Suomen olosuhteisiin.

Tutustu tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteisiin: polttoöljyt