Tarjoamme kahta eri bensiinin tuotelaatua, joita erottaa pääasiassa niiden oktaaniluku ja etanolipitoisuus.

Bensiinilaadun ensimmäinen luku (95 tai 98) kuvaa tuotteen oktaanilukua ja jälkimmäinen bensiinin sisältämän etanolin enimmäispitoisuutta (5 tai 10%). Oktaaniluku kuvaa bensiinin puristuskestävyyttä ja vaikuttaa bensiinin oikea-aikaiseen syttymiseen moottorissa. Oikean bensiinituotteen valinnan tärkein kriteeri on moottorin vaatimus oktaaniluvusta. Mikäli ohjekirjan mukainen oktaanivaatimus on enemmän kuin 95, tulee käyttöön valita 98E5-bensiini.

Bensiini 95E10

Bensiini 95E10 soveltuu useimpiin käytössä oleviin autoihin. Tämän bensiinin peruslaadun etanolipitoisuus nousi enintään 10 tilavuusprosenttiin vuoden 2011 alussa. 95E10-bensiini soveltuu lähes kaikkiin 2000-luvulla valmistettuihin automalleihin. Mikäli korkeamman etanolipitoisuuden soveltuvuus omaan ajoneuvoon tai bensiinikäyttöiseen koneeseen epäilyttää tai omistaa vanhemman auton, 95E10-bensiinin soveltuvuus omaan ajoneuvoon kannattaa tarkistaa.

95E10-bensiinin soveltuvuuden tiettyyn henkilöautomalliin voi tarkistaa tästä.

Bensiini 98E5

Vaihtoehtona 95E10-bensiinille on kaikkiin moottoreihin soveltuva bensiini 98E5, joka sisältää enintään 5 tilavuusprosenttia etanolia. Tämä vaihtoehto soveltuu myös korkeaoktaanista bensiiniä edellyttäville 4- ja 2-tahtimoottoreille. Näiden lisäksi 98E5 on hyvä valinta niille bensiinimoottoreille, joiden oktaanivaatimus on enemmän kuin 95 tai joiden moottorinohjausjärjestelmä kykenee hyödyntämään korkeamman oktaaniluvun tarjoaman edun.

Tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet: Bensiinit