NEOTilla on Suomessa kuusi terminaalia, jotka sijaitsevat Haminassa, Porissa, Vaasassa, OulussaVarkaudessa ja Kuopiossa. Kaikki toimivat polttonesteiden jakeluterminaaleina ja Haminassa suoritetaan lisäksi nestemäisten kemikaalien ja öljytuotteiden siirtokuormausta sekä varastointia.

Terminaaleilla työskentelee yhteensä n. 40 henkilöä. Vuosittainen tuotteiden läpimenovolyymi vaihtelee 1 200 000 - 1 400 000 kuution välillä. Terminaalimme ovat hyvin ylläpidettyjä ja tuotteiden läpimeno on optimoitua.

Terminaalitoimintaa ohjaa tinkimätön lainsäädännön, ympäristönäkökohtien ja turvallisuusriskien huomioiminen. Vahinkojen nollatasoon pyritään kaikilla turvallisuuden osa-alueilla. Toiminnan kehittäminen kustannustehokkaammaksi, ympäristöystävällisemmäksi ja turvallisemmaksi on jatkuva päämäärämme.

NEOT terminaalien kolme perusperiaatetta:

LAATU:  Pidämme hyvää huolta asiakkaistamme.

TURVALLISUUS:  Huolehdimme toimintamme turvallisuudesta.

YMPÄRISTÖ:  Noudatamme tarkkaa ympäristöpolitiikkaa.