Terminalen i Vasklot olje- och kemikaliehamn inledde sin verksamhet år 1958. Flytande bränslen kommer till terminalen som fartygsleveranser. Produkterna lagras i ovanjordstankar av stål och kundleveranserna utförs med tankbilar. Lagringskapaciteten för flytande bränslen är cirka 110 000 kubikmeter. Lastnings- och transportverksamhet pågår dygnet runt.

Kontaktuppgifter för terminalen i Vasa:

Terminalchef Pekka Österberg

, +358 50 568 5597

Terminalens adress: Motorgatan, FI-65170 Vasa, Finland