Terminalen i Varkaus finns i Akonniemi olje- och kemikaliehamn och den har grundats år 1972. Flytande bränslen kommer till terminalen huvudsakligen i tankvagnar från terminalen i Fredrikshamn. Produkterna lagras i ovanjordstankar av stål och kundleveranserna utförs med tankbilar. Lagringskapaciteten för flytande bränslen är cirka 31 000 kubikmeter. Lastnings- och transportverksamhet pågår dygnet runt.

Kontaktuppgifter för terminalen i Varkaus:

Terminalförman Jouni Komppula

, +358 40 5113 560

Terminalens adress: Öljytie 6, FI-78710 Varkaus, Finland