Terminalen i Fredrikshamn grundades 1977 och förutom den normala hanteringen av flytande bränslen är den specialiserad för hantering av flytande kemikalier och erbjuder mellanlagrings- och omlastningstjänster för tredje parter. Terminalen har 27 cisterner i olika storlekar som lämpar sig för olika slags produkter. Deras helhetsvolym är cirka 100 000 kubikmeter. Nästan en miljon kubikmeter olika flytande olje- och kemikalieprodukter passerar årligen genom terminalen.

Kontaktinformation för terminalen Fredrikshamn:

Terminalchef Harri Metsola

, +358 45 8057 278

Terminalens adress: Öljysatamantie 7, FI-49460 Fredrikshamn, Finland