Björneborgs terminalområde ligger i Tahkoluoto olje- och kemikaliehamn. Terminalområdet är uppdelat i syd och norr terminaler. Flytande bränslen kommer till terminalen som fartygsleveranser. Produkterna lagras i ovanjordstankar av stål och kundleveranserna utförs med tankbilar. Lagringskapaciteten för flytande bränslen är cirka 118 000 kubikmeter. Lastnings- och transportverksamhet pågår dygnet runt.

Kontaktuppgifter för terminalen i Björneborg:

Terminalchef Jani Valli

, +358 400 879 821

Terminalens adress: Oljehamn Tahkoluoto, FI-28900 Björneborg, Finland