NEOT har sex terminaler, som finns i Fredrikshamn, Björneborg, Vasa, Uleåborg, Varkaus och Kuopio. De fungerar alla som distributionsterminaler för flytande bränslen och i Fredrikshamn utför man också omlastning samt lagring av flytande kemikalier och oljeprodukter.

I terminalerna arbetar sammanlagt cirka 40 personer. Den årliga turn-around-volymen varierar mellan 1 200 000 och 1 400 000 kubikmeter. Våra terminaler är väl underhållna och genomgången av produkterna är optimerad.

Terminalverksamheten styrs av ett kompromisslöst beaktande av lagstiftning, miljösynpunkter och säkerhetsrisker. Man strävar efter en nollnivå för olyckor på alla delområden inom säkerheten. Vårt kontinuerliga mål är att utveckla vår verksamheten i riktning mot större kostnadseffektivitet, miljövänlighet och säkerhet.

De tre grundprinciperna för NEOT:s terminaler

KVALITET:  Vi tar väl hand om våra kunder.

SÄKERHET:  Vi ser till att vår verksamhet är säker.

MILJÖ:  Vi följer en strikt miljöpolitik.