NEOT arbetar för att minska miljöpåverkan av oljeprodukter samt utsläppen i distributionskedjan genom att ta ibruk ny och energieffektiv LNG-teknologi. NEOT uppfyller även IMO:s Tier III gräns för kväveoxider.

Terntank LNGLNG-tekniken hjälper NEOT att fortsätta sin miljövänliga, kostnadseffektiva och flexibla verksamhet på Östersjön där de nya svavelutsläppsgränserna trädde i kraft i början av 2015.

Terntank Rederi AS har låtit tillverka fyra nya LNG-drivna 15.000 (DWT) produkttankers, varav två är tidsbefraktade av NEOT. Den första av fartygen togs i bruk i augusti 2016, och den andra i december 2016.

Dessa nya fartyg möter alla framtida krav redan år 2016. Fartygens partikelutsläpp minskade med mer än 90% och kväveoxidutsläppen med över 80%. De nybyggda fartygen minskar även utsläppen av växthusgaser med 35 till 40 procent jämfört med dagens konventionella tankfartyg.

LNG drivna fartyg är ett viktigt framsteg för utvecklingen i Östersjö-området. LNG tillgängligheten i Östersjöområdet är redan nu på en bra nivå, och att vidare förbättra tillgängligheten kommer att vara en nyckelfråga för att utnyttja alla de miljömässiga fördelarna av dessa nya fartyg.


Co-financed by the European UnionLNG projektet kallas Baltic SO2lution och projektet beviljades EU-stöd och därför samfinansieras detta projekt av EU. Mer information kan hittas via webbsidan Zero Vision Tool som är rapporteringssidan för detta projekt.