Göteborgs hamn har en strategisk placering på den svenska västkusten, och den fungerar som huvudhamn för NEOTs lastningar till Finland, Sverige och Norge.

St1s oljeraffinaderi ligger intill Göteborgs hamn och raffinerar största delen av produkterna NEOT distribuerar. NEOT har även hyrt landtankar på hamn-området för förvaring av produkter, vilket i sin tur ökar NEOTs produktflöde i Göteborg. NEOT lastar och lossar fartyg på fem kajer i Göteborg.

www.portofgothenburg.com