Göteborg Etanolix® etanolanläggning

NEOT producerar avfallsbaserad bioetanol på den år 2015 ibruktagana Etanolix-anläggningen i Götebeorg. Anläggningens produktionskapacitet är 5 miljoner liter bioetanol.

Etanolix-anläggningen använder avfall från livsmedelsindustrin som råmaterial för produktionen. Som råmaterial används t.ex. gamla bageriprodukter från livsmedelsaffärarer och bagerier. Vi kartlägger även kontinuerligt nya råvarualternativ för produktionsanläggningen. Djurfoder och råmaterial för biogas är biprodukter av etanolproduktionen på anläggningen.

Är du intresserad av att leverera råmaterial till Etanolix-anläggningen, eller av biprodukterna?

Kontaktuppgifter för Göteborgs etanolanläggning:
Roger Sjöström, +46 70 091 6120, roger.sjostrom@neot.fi
Timo Huhtisaari, +358 10 76 80958, timo.huhtisaari@neot.fi

Kajaani Cellunolix® etanolanläggning

NEOT håller på att ta i bruk Cellunolix-produktionsanläggningen i Kaajana, där sågspån från lokala sågverks processavfall används som råmaterial för produktion av bioetanol. I början används endast sågspån från tall som råmaterial, men efter ibruktagningen kan anläggningen även utnyttja sågspån från gran. Produktionsanläggningen har en produktionskapacitet på 10 miljoner liter bioetanol.

Biprodukter från etanolproduktionen utgörs av lignin, trävinass, träterpentin, furfural, koldioxid och biogas. Lignin används i energiproduktion tack vare sitt goda värmevärde. Även trävinass kan användas vid energiproduktion eller som gödsel. Träterpentin och furfural används som råmaterial inom kemiindustrin. Vi kartlägger även kontinuerligt olika användningsområden för biprodukterna.

Är du intresserad av att leverera råmaterial till Etanolix-anläggningen, eller av biprodukterna?

Kontaktuppgifter för etanlanläggningen i Kajaana:
Ilona Liukkonen, +358 10 76 80850, ilona.liukkonen@neot.fi
Timo Huhtisaari, +358 10 76 80958, timo.huhtisaari@neot.fi