E85 är ett etanolbränsle utvecklat för finska förhållanden, som minskar biltrafikens fossila koldioxidutsläpp med upp till 80%.

E85 innehåller 70-85% bioetanol som tillverkas av inhemska bioavfall som kommer från livsmedelsindustrin, affärer och hushåll. Produkten kan användas i bilmodeller med Flexfuel-beteckning.

Bekanta dig med produkt- och säkerhetsdatabladen: E85