Dieselbränslet som NEOT levererar är en högkvalitativ dieselolja som lämpar sig för de varierande väderförhållandena i Finland. Dieselbränslena innehåller komponenter som hindrar skumbildning, förbättrar smörjbarheten och förhindrar korrosion. Dessa komponenter garanterar en säker användning av produkten i alla dieseldrivna personbils- och yrkestrafiksmotorer.

Vi levererar fyra dieseloljor med olika köldtålighet

NEOT diesel -10/-20 distribueras under sommarsäsongen och dess lägsta användningstemperatur är -20 grader. En bättre köldtålighet erbjuder en längre användningsperiod för en produkt av sommarkvalitet.

Under vintersäsongen distribueras NEOT diesel -25/-35, NEOT diesel -30/-38 och NEOT diesel -29/-34. NEOT diesel -25/-35 lämpar sig för de normala finska vinterförhållandena eftersom den bevarar sin användbarhet ända till -35 grader. NEOT diesel -30/-38 är en vinterdiesel i nordligaste Finland eftersom den bevarar sin användbarhet ända till -38 grader. NEOT diesel -29/-34 bevarar sin användbarhet ända till -34 grader. Vi erbjuder även en arktisk dieselolja som lämpar sig mycket väl för de kalla förhållandena i norra Finland.

NEOT-dieselbränslen finns tillgängliga även i kvaliteter som innehåller Premium-tillsatsmedel.

Diesel-produktkvaliteterna (grumlingspunkt/filtrerbarhet)

  • NEOT diesel -10/-20, NEOT diesel -10/-20 Premium
  • NEOT diesel -25/-35, NEOT diesel -25/-35 Premium
  • NEOT diesel -30/-38, NEOT diesel -30/-38 Premium
  • NEOT diesel -29/-34

Grumlingspunkten är den lägsta temperaturen för lagring av bränslen.
Filtrerbarheten är den lägsta användningstemperaturen dvs. den temperatur, vid vilken ett väl underhållet och rätt konstruerat fordon fortfarande fungerar utan problem.

Bekanta dig med produkt- och säkerhetsdatabladen: Dieseloljor