Vi erbjuder två olika bensinkvaliteteter, som man kan skilja från varandra på basen av deras oktantal och etanolhalt.

Bensinkvalitetens första tal (95 eller 98) anger produktens oktantal och den senare den maximala etanolhalten som bensinet innehåller (5 eller 10%). Oktantalet beskriver bensinens tryckhållfasthet och påverkar bensinen så att den antänds i motorn vid rätt tidpunkt. Det viktigaste kriteriet vid valet av rätt bensinprodukt är det oktantal som motorn kräver. Om oktankravet enligt manualen är högre än 95, bör man välja 98E5-bensin.

Bensin 95E10

Bensinen 95E10 lämpar sig för de flesta bilarna. Etanolhalten för den här bensinens grundkvalitet höjdes till högst 10 volymprocent i början av år 2011. Bensinen 95E10 lämpar sig för de flesta bilmodeller som har tillverkats under 2000-talet. Om man är osäker på ifall den högre etanolhalten lämpar sig för det egna fordonet eller någon annan bensindriven maskin eller om man äger en äldre bil, bör man kontrollera 95E10-bensinens lämplighet.

95E10-bensinens lämplighet för en specifik personbilsmodell kan kontrolleras här.

Bensin 98E5

Som alternativ till 95E10 bensinen finns 98E5 som lämpar sig för alla motorer. Det innehåller högst 5 volymprocent etanol. Detta alternativ lämpar sig också för 4- och 2-taktsmotorer som kräver högoktanig bensin. 98E5 är även ett bra val för de bensinmotorer om har ett högre oktankrav än 95 eller vilkas motorstyrningssystem kan utnyttja fördelen med den högre oktanhalten.

Produkt- och säkerhetsdatablad: Bensiner