NEOT skaffar sina bränslen från de bästa möjliga källorna. Man beaktar ansvarsfullheten och miljösynpunkterna genom att för bioprodukternas del maximera användningen av råvaror som baserar sig på inhemska avfall och rester.

De flytande bränslena sammanställs av högkvalitativa råvaror som levereras från raffinaderier, som ägs av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Största delen av de oljeprodukter som vi använder förädlas inom Norden.

För att garantera att produkten håller hög kvalitet ända fram till kundens cicterner, omfattar kvalitetssäkringen av oljeprodukterna hela leveranskedjan. Innan produkten lämnar raffinaderiet har man säkerställt att den uppfyller alla krav som lagen och standarden ställer. När ett produktparti har anlänt till terminalen säkerställer man först att produktens viktigaste egenskaper motsvarar resultaten från raffinaderiets produktanalys innan produkten lossas till terminalbehållarna. Produkten distribueras från terminalen med transportfordon som används enbart för transport av flytande bränslen.

Oljeprodukterna består i huvudsak av ett råoljebaserat destillat, en eller flera biokomponenter samt av tillsatsmedel som förbättrar produktens användnings- och lagringsegenskaper. Vi strävar efter att maximera användningen av inhemska avfall- och restbaserade råvaror i biokomponenterna. Rena produkter garanterar bra funktion och lägre utsläpp.