NEOT group idkar partihandel med olje- och bioprodukter och står för levereransen av bränslen till de stora nordiska servicestationskedjorna St1, ABC och Shell. Vi levererar årligen ca. 7 miljarder liter trafikbränslen till ca. 2000 bensinstationer, brännolja för uppvärmning av hundratusentals hem och företag, samt betydande mängder bränsleprodukter för sjö- och luftfart.

NEOT i ett nötskal

  • Ägare är SOK (51 %) och St1 Nordic Oy (49 %)
  • Omsättningen 2016 cirka 4,5 miljarder euro
  • Vi hanterar årligen ungefär 7 miljarder liter oljeprodukter
  • Servicenätet omfattar ca. 2000 servicestationer samt hundratusentals hem och företag i Norden
  • Åkerierna som sköter NEOT:s transporter har cirka 120 tankbilar och 300 förare till sitt förfogande
  • Körkilometrarna per år uppgår till nästan 15 miljoner

Östersjöområdets största oberoende upphandlingsbolag för bränslen

Vi är Östersjöområdets största oberoende upphandlingsbolag för bränslen och vi är aktiva på den globala tradingmarknaden. Vi erbjuder logistik- och terminaltjänster av hög kvalitet, även åt tredje parter. Vår vision innebär att vara det mest innovativa och mest kostnadseffektiva upphandlingsbolaget för traditionella och nya bränslelösningar.