Målsättningen för NEOTs verksamhet är att anskaffa bränsleprodukter åt sina ägare på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Genom att sträva efter konkurrenskraftiga anskaffningspriser kan NEOT i sin tur säkerställa konkurrenskraften för kundernas leveranskedjor.

I all sin verksamhet beaktar NEOT hållbarhets- och ansvarsaspekter. För framtidens bränslelösningar betyder detta att lösningarna skall vara etiskt och ekologiskt hållbara, samt  ekonomiskt lönsamma.

NEOT följer i all sin verksamhet sina etiska uppförandekoder samt värderingar:

  • Vi är till för kunden
  • Vi bär vårt ansvar för människan och naturen
  • Vi förnyar kontinuerligt vår verksamhet
  • Vi agerar effektivt och lönsamt

Biobränslens hållbarhet

Vi hanterar leveranskedjans hållbarhetsaspekter genom vårt hållbarhetssystem som följer de principer som fastställs i det europeiska direktivet för förnybar energi. Vårt hållbarhetssystem är godkännt både som ett finskt nationellt hållbarhetssystem, samt som ett ISCC trading hållbarhetssystem. Vi använder oss av följande principer för att säkerställa hållbar bränsleanskaffning.

VAL AV LEVERANTÖR: Vi köper biobränslen enbart av leverantörer som uppfyller hållbarhetskriterier.

SPÅRBARHET: Vi vet ursprunget på våra råvaror och biobränslen.

KONTRAKT: Vi säkerställer i våra kontrakt att alla aspekter rörande hållbarhet beaktas.

CERTIFIKAT OCH GRANSKNING: Vi följer med att alla hållbarhetskriterier uppfulls och uträttar efter behov egna inspektioner och granskningar.