Cellunolix® etanolanläggningar planeras för Kajana och Jakobstad

NEOTs dotterbolag North European BioTech Oy (NEB) planerar att uppföra Cellunolix® anläggningar med en produktionskapacitet på 50 miljoner litrer etanol i Kajana och Jakobstad. Då anläggningarna står klara kommer produktionskapaciteten att hyras ut för NEOTs användning. Som råvara kommer anläggningarna att använda sågspån från barrträd, återvinningsvirke, samt eventuellt även andra processrester och avfall från skogsindustrin. Biprodukter från etanolproduktionen utgörs av lignin, trävinass, träterpentin, furfural, koldioxid och biogas.

För att investeringarna skall förverkligas och projekten framskrida krävs, förutom lönsamhet,  godkännt miljötillstånd samt utvärdering av projektens miljöpåverkan. Utvärderingen över miljöpåverkan för anläggningen i Kajana blev klar i slutet av 2016, medan utvärderingen för anläggningen i Jakobstad väntas stå klar 2017. Möjliga investeringsbeslut kommer att göras 2018, vilket betyder att etanolproduktionen skulle starta 2020. För tillfället kartlägger vi råmaterialskällor för bägge anläggningar, uttnyttjande av biprodukter samt slutproduktslogistik.

Läs mer om projektet här.

Kontakt angående projekten:
Timo Huhtisaari, +358 10 76 80958, timo.huhtisaari@neot.fi

Kontakt angående råmaterialanskaffning och bioprodukter:
Ilona Liukkonen, +358 10 76 80850, ilona.liukkonen@neot.fi        

ED95

NEOTs, ST1s, VTTs, Scanias, HRT’s och Helsingfors Busstrafiks gemensamma 3-åriga RED95-etanoldieselprojekt har slutförts. I projektet undersöktes miljöpåverkan och energiförbrukningen för bussar som använde etanol framställt från avfall. De två etanoldrivna bussarna som sedan 2013 använts på HRTs linje 42 fortsätter även i framtiden att trafikera för Helsingfors Busstrafik.

Under 2017 kommer NEOT inom sin egen logistik att ta i bruk den första ED95 lastbilen. Det innebär ett betydande framsteg för renare distributionslogistik då det är frågan om den första etanoldrivna lastbilen som är godkänd för transporter av brinnande vätskor. Lastbilen kommer att distribuera bränslen inom huvudstadsregionen.