NEOT transporterar trafikbränslen med tåg från terminalen i Fredrikshamn till sin egen terminal i Varkaus. Till terminalen i Varkaus levereras årligen cirka 200 000 ton flytande trafikbränslen. Till lagret i Fredrikshamn anländer dessutom transiteringskemikalier från Ryssland, bl.a. metanol, som lastas ombord på fartygen efter mellanlagringen. Även transiteringstrafikens godsmängd är cirka 200 000 ton.

Transportutrustningen för flytande trafikbränslen är hyrd från VR. För transiteringstrafiken använder man vanligtvis produktionsanläggningarnas egna vagnar.

Säkerheten är den viktigaste aspekten i verksamheten, såväl i terminalerna som inom järnvägstransporterna. Vid järnvägsvagnarnas hanterings- och lastningsplatser finns brandsläckningssystem, inspelande kameraövervakning samt uppsamlingssystem för eventuella läckagesituationer.

Bekanta dig närmare med Fredrikshamns järnvägstransporter här.