Stationernas och brännoljekundernas landtransporter tas områdesvis om hand av NEOT:s erfarna avtalspartners. I samarbete med dem utvecklar vi kontinuerligt nya sätt för att kunna garantera smidiga och säkra finska landvägstransporter också i framtiden.

Vi transporterar årligen cirka 3 miljoner kubikmeter oljeprodukter inom Finland. Tankbilstransporterna till kunderna är optimerade med beaktande av transportmängden och -avståndet, vilket betyder energiförbrukningen och utsläppen är så låga som möjligt per varje levererad liter.

Avtalspartners >