NEOTin toiminnan tavoitteena on hankkia polttonesteitä sen omistajilleen mahdollisimman kustannustehokkaasti, kilpailukykyiseen hintaan ja tällä tavoin varmistaa ja turvata asiakkaiden toimitusketjujen kilpailukykyinen toiminta.

Otamme kestävyys- ja vastuullisuusnäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassamme. Tulevaisuuden polttoaineratkaisujen osalta tämä tarkoittaa, että ratkaisujen tulee olla ekologisesti ja eettisesti kestäviä ja taloudelliselti kannattavia.

NEOT noudattaa kaikessa toiminnassaan sekä eettisiä toimintaohjeitaan että arvojaan:

  • Olemme asiakkaita varten
  • Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä
  • Uudistamme jatkuvasti toimintaamme
  • Toimimme tuloksellisesti

Biopolttoaineiden kestävyys

Hallinnoimme toimitusketjumme kestävyyttä kestävyysjärjestelmämme avulla, joka seuraa eurooppalaisen uusiutuvan energian direktiivin asettamia periaatteita. Kestävyysjärjestelmämme on hyväksytty suomalaisena kansallisena kestävyysjärjestelmänä sekä ISCC trading -järjestelmänä. Käytämme seuraavia periaatteita varmistaaksemme kestävän polttoainehankinnan.

TOIMITTAJAN VALINTA:  Hankimme biopolttoaineita ainoastaan toimittajilta, jotka täyttävät kestävyyskriteerit.

JÄLJITETTÄVYYS:  Tiedämme raaka-aineidemme ja biopolttoaineiden alkuperän.

SOPIMUKSET:  Varmistamme sopimuksissamme, että kaikki kestävyyteen liittyvät tekijät on huomioitu.

SERTIFIKAATIT JA AUDITOINTI:  Seuraamme kestävyyskriteerien täyttymistä ja tarpeen mukaan suoritamme omia tarkastuksia ja auditointeja.