Cellunolix® -etanolintuotantolaitoksia suunnitteilla Kajaaniin ja Pietarsaareen

NEOT:n sisaryhtiö North European BioTech Oy (NEB) suunnittelee 50 miljoonaa etanolilitraa tuottavia Cellunolix®-tuotantolaitoksia Kajaaniin ja Pietarsaareen. Valmistuessaan tehtaiden koko tuotantokapasiteetti tullaan vuokraamaan NEOT:n käyttöön. Laitokset käyttävät raaka-aineena havupuupohjaista sahanpurua, kierrätyspuuta ja mahdollisesti myös muita metsäteollisuuden prosessitähteitä ja jätteitä. Sivutuotteena syntyy ligniiniä, puuvinassia, puutärpättiä, furfuraalia, hiilidioksidia ja biokaasua.

Investointien toteutuminen ja hankkeiden eteneminen edellyttää kannattavuuden lisäksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja hyväksyttyä ympäristölupaa. Kajaanin osalta YVA saatiin päätökseen loppuvuodesta 2016. Pietarsaaren osalta YVA valmistuu vuoden 2017 aikana. Mahdolliset investointipäätökset tullaan vuoden 2018 aikana, tällöin etanolituotanto alkaa vuonna 2020. Tällä hetkellä kartoitamme kummankin laitoksen osalta raaka-ainelähteitä, sivutuotteiden hyödyntämistä ja lopputuotelogistiikkaa.

Tutustu hankkeeseen lisää tästä.

Hankkeita koskevat yhteydenotot:
Timo Huhtisaari, +358 10 76 80958, timo.huhtisaari@neot.fi

Yhteydenotot raaka-ainehankintaan tai sivutuotteisiin:
Ilona Liukkonen, +358 10 76 80850, ilona.liukkonen@neot.fi          

ED95

NEOTin, St1:n, VTT:n, Scanian, HSL:n ja Helsingin Bussiliikenteen kolmevuotinen RED95-etanolidieselhanke  on saatu päätökseen. Hankkeessa selvitetettiin jäte-etanolikäyttöisten linja-autojen ympäristövaikutuksia ja energiankulutusta. Vuodesta 2013 asti liikenteessä olleet etanolibussit (2 kpl) ovat kulkeneet HSL:n reitillä 41. Bussit jatkavat Helsingin Bussiliikenteen liikennöinnissä jatkossakin.

Vuoden 2017 aikana NEOT ottaa käyttöön omassa logistiikassaan ensimmäisen ED95-kuorma-auton. Tämä on merkittävä askel puhtaampaan polttonesteiden jakelulogistiikkaan, sillä kyseessä on ensimmäinen palavien nesteiden kuljetukseen hyväksytty etanolikäyttöinen kuorma-auto.  Auto tulee toimittamaan polttonesteitä pääkaupunkiseudulla.