NEOT vähentää öljytuotteiden yympäristövaikutusta ja hankintaketjun päästöjä ottamalla käyttöön uutta, energiatehokasta LNG-teknologiaa. Muiden ympäristöhyötyjen lisäksi NEOT täyttää IMO III -tason NOx-päästörajavaatimukset.

Terntank LNGLNG-teknologia auttaa NEOTia jatkamaan ympäristöystävällistä, kustannustehokasta ja joustavaa toimintaa Itämerellä, jossa uudet rikkipäästörajat tulivat voimaan vuoden 2015 alussa.

Terntank Rederi AS tilasi neljä uutta LNG-käyttöistä 15 000 DWT:n tuotetankkeria. Kaksi näistä laivoista on NEOTin käytössä aikarahtialuksena. Ensimmäinen laivoista otettiin käyttöön elokuussa 2016 ja toinen joulukuussa 2016.

Uudet LNG-käyttöiset laivat täyttävät kaikki tulevat päästörajoitukset jo vuonna 2016. Laivojen hiukkaspäästöt vähenivät yli 90 % ja NOx-päästöt yli 80 %. Lisäksi kaikki uudisrakenteiset laivat vähentävät 35-40 % kasvihuonekaasupäästöjä verrattuna vanhempiin öljytankkereihin.

LNG-käyttöiset laivat ovat tärkeä edistysaskel Itämeren alueen kehitykselle. LNG:n saatavuus Itämeren alueella on jo tällä hetkellä hyvä ja saatavuuden lisääminen tulee olemaan avainasemassa, jotta uusien laivojen ympäristöystävällisyys saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.


Co-financed by the European UnionLNG-projektin hankenimenä on ollut Baltic SO2lution. Baltic SO2lution sai tukea EU:lta, jonka vuoksi projekti on osarahoitettu Euroopan komission toimesta. Lisätietoa Baltic SO2lution -projektista voi lukea Zero Vision Tool -sivuilta, joka toimii projektin raportointisivuna.