NEOT kuljettaa rautateitse Haminan terminaalilta liikennepolttoaineita omalle sisämaan terminaalilleen Varkauteen. Varkauden terminaalille toimitetaan vuosittain noin 200 000 tonnia liikennepolttonesteitä. Haminan varastolle saapuu lisäksi Venäjältä kauttakulkukemikaaleja, mm. metanolia, jotka välivarastoinnin jälkeen lastataan laivoihin. Myös kauttakulkuliikenteen määrä on noin 200 000 tonnia.

Liikennepolttonesteiden kuljetusten kalusto on vuokrattu VR:ltä. Kauttakulkuliikenteessä käytetään yleensä lähettävien tuotantolaitosten omia vaunuja.

Turvallisuus on tärkein asia toiminnassa niin terminaaleilla kuin rautatiekuljetuksissakin. Rautatievaunujen käsittely- ja lastauspaikalla on sammutusjärjestelmät, tallentava kameravalvonta sekä keräilyjärjestelmä vuototilanteiden varalle.

Tutustu Haminan rautatiekuljetuksiin tarkemmin tästä.