Göteborgin Etanolix® -etanolintuotantolaitos

NEOT valmistaa Ruotsin Göteborgissa jätepohtaista bioetanolia vuonna 2015 käyttöönotetulla, St1 Biofuels Oy:n toimittamalla Etanolix®-tuotantolaitoksella. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 5 miljoonaa litraa bioetanolia.

Göteborgin etanolilaitos käyttää raaka-aineena kiinteitä ja nestemäisiä elintarviketeollisuuden jätteitä. Näitä ovat esimerkiksi kauppojen vanhentuneet leipätuotteet tai leipomoiden pilaantuneeet tuotteet. Kartoitamme jatkuvasti uusia raaka-ainevaihtoehtoja tuotantolaitoksellemme. Prosessissa syntyy etanolin lisäksi sivutuotteena eläinrehua ja biokaasun raaka-ainetta.

Oletko kiinnostunut raaka-aineen toimittamisesta Etanolix®-laitokselle tai laitoksen sivutuotteista?

Yhteydenotot Göteborgin etanolilaitokseen:

Roger Sjöström, +467 0091 6120 roger.sjostrom@neot.fi
Timo Huhtisaari, +358 10 76 80958, timo.huhtisaari@neot.fi

Kajaanin Cellunolix® -etanolintuotantolaitos

NEOT on parhaillaan ottamassa käyttöön Kajaanin Cellunolix®-tuotantolaitosta, jossa valmistetaan sahojen prosessitähteenä syntyvästä sahanpurusta bioetanolia. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 10 miljoonaa litraa bioetanolia.

Kajaanin etanolilaitos käyttää raaka-aineena sahanpurua. Alussa raaka-aine on pelkästään mäntysahanpurua, mutta käyttöönoton jälkeen laitos voi hyödyntää myös kuusisahanpurua. Raaka-aine toimitetaan pääosin lähialueiden sahoilta.

Prosessin sivutuotteina syntyy ligniiniä, puuvinassia, puutärpättiä, furfuraalia, hiilidioksidia ja biokaasua. Ligniini hyödynnetään energiantuotannossa sen hyvän lämpöarvon vuoksi. Puuvinassi voidaan hyödyntää ligniinin tavoin energiatuotannossa tai lannoitteena. Puutärpätti ja furfuraali hyödynnetään kemianteollisuuden raaka-aineina. Kartoitamme jatkuvasti erilaisia käyttökohteita sivutuotteille.

Oletko kiinnostunut raaka-aineen toimittamisesta Kajaanin laitokselle tai haluatko kehittää yhdessä kanssamme laitoksen sivutuotteita?

Yhteydenotot Kajaanin etanolilaitokseen:

Ilona Liukkonen, +358 10 76 80850, ilona.liukkonen@neot.fi
Timo Huhtisaari, +358 10 76 80958, timo.huhtisaari@neot.fi