NEOT hankkii öljytuotteita useilta lähialueen jalostamoilta, jotka sijaitsevat pääosin Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Puolassa. Useita hankintalähteitä käyttämällä saavutetaan paras kilpailukyky kullekin tuotteelle.

Tärkeä hankintalähde on St1:n öljyjalostamo Göteborgissa. Jalostamon vuosikapasiteetti on noin 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Tuotannosta noin neljännes on bensiiniä, noin puolet dieseliä ja lentopetroolia sekä noin neljännes raskasta polttoöljyä. Raaka-aineena käytetään pääosin Pohjanmerellä tuotettuja raakaöljyjä.

Pääosa tuotteista menee Ruotsin markkinoille, mutta merkittäviä määriä moottoribensiiniä ja dieseliä tuodaan myös Suomeen. Biokomponenttien hankinnassa NEOT hyödyntää St1 Biofuelsin Suomessa tuottamaa jätepohjaista etanolia sekä Haminassa sijaitsevaa etanolin absolutointitehdasta.